Jak to u nás chodí?

Amazonie nabízí vašim dětem nekonečný proud zábavy v podobě řádění v naší obří průlezce, skákacím hradu, houpačkách, skluzavkách, balónkovém bazénu a mnoha dalších atrakcích!

Amazonie je herní dětské centrum, pouze pro registrované členy. Členství v našem klubu je zcela bezplatné a přináší spoustu výhod.

Při každém 10. vstupu 1 hodina ZDARMA!
Při 50. a 100. vstupu, 1 jednorázový neomezený vstup na tento den ZDARMA!
Narozeninový vstup – v den narozenin dítěte 1 hodina ZDARMA!
Účastnit se akcí, soutěží a dílniček bez navýšení ceny vstupu.
Využití slev na vstupy v Amazonii.

V Amazonii také bez problémů zaženeme Vaši žízeň a hlad! Důvodů k návštěvě Amazonie je zkrátka mnoho.
A proto neváhejte! Těšíme se na Vás!

Co nabízíme?

Hlídací koutek Tarzánek

Potřebujete v klidu nakoupit? Svěřte nám Vaše dítě do našeho hlídacího koutku Tarzánek, který je nově součástí Amazonie. Hlídací koutek se nachází v pravé části Amazonie, o Vaše děti se postará vyškolený personál. Hlídací koutek je určený pro děti od 4 do 10 let. Databáze zachovaná v Tarzánku. Při každém 10. vstupu 1 hodina ZDARMA!

Do hlídací zóny mohou vstupovat děti v doprovodu rodičů. Je zde vytvořena hrací plocha pro menší děti do 6 let. Počet dětí se může korigovat ve vztahu k počtu hlídaných dětí v Tarzánku, dle kapacity.

Dopřejte svému dítěti narozeninovou oslavu, na kterou bude dlouho vzpomínat a sobě přípravu oslavy bez starostí a stresu! Připravili jsme pro vás týdenní a víkendovou variantu.

Více informací ZDE.

Amazonie pro Vás každý měsíc chystá program, kde najdete dílničky pro šikovné ručičky, různé soutěže, malování na obličej a větší akce s animátorem nebo agenturou. Takže u nás můžete zažít Divočinu. Show s maskoty, Karneval, Oslavy nového roku, Velikonoce, Dračí jízdu, Turnaje, Mikuláše na ruby a mnohem, mnohem více! Vše najdete ve fotogalerii.

Našim návštěvníkům nabízíme Wifi připojení ZDARMA.

Nově v Amazonii máme i kojící koutek pro maminky.

Provozní řád

 • Každý návštěvník je povinen seznámit se s provozním řádem.
 • Dětské centrum je určeno pro děti do výšky 150 cm, atrakce jsou určeny dětem do 12 let, 35 kg váhy.
 • Všechny děti musí být doprovázeny odpovědnou dospělou osobou, která za ně odpovídá po celou dobu pobytu v herně. Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let. Osoby doprovázející děti upozorňujeme na to, aby důsledně vykonávaly svou povinnost dohledu.
 • Za případné úrazy dětí plně odpovídá dospělá doprovázející osoba. Provozovatel herny nenese odpovědnost za tyto úrazy.
 • Každé dítě se po vstupu do herny stává členem klubu Amazonie. K tomuto účelu vede společnost Mint Property Management s.r.o. databázi, souhlas s vložením dat o dítěti do této databáze vyjadřuje zákonný zástupce svým podpisem na vstupním kuponu.
 • Veškeré poskytnuté informace jsou zpracovávány dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
 • Dodržujte pokyny personálu pro bezpečné používání atrakcí. Nedodržení pravidel herny a agresivní chování dětí opravňuje personál vykázat návštěvníka bez nároku na vrácení vstupného.
 • Vstup do herní zóny a na veškeré atrakce je z provozních a hygienických důvodů povolen pouze v ponožkách či přezůvkách na zavazování (doporučujeme protiskluzové ponožky).
 • Upozorňujeme na nebezpečí, které může vzniknout např. z tkaniček u triček a mikin, doporučujeme, aby děti měly oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi. Děti, které vstupují na atrakce, na sobě nesmí mít šátky, šály, šperky, řetízky a jiné ostré předměty.
 • Dodržujte otevírací dobu 9-20 hod. a pokyny našeho personálu týkající se ukončení provozu v centru.
 • Informace o otevírací době a platných cenách jsou vyvěšeny u vstupu do centra, najdete je na našich aktuálních letácích, na internetové stránce www.amazoniecity.cz nebo na Facebooku.
 • Každý nepovolený vstup či krádež budou neprodleně ohlášeny Policii ČR.
 • Centrum je vybaveno elektronickým požárním systémem, stabilním hasicím zařízením, elektronickým zabezpečovacím systémem a kamerovým systémem.
 • Celý prostor centra je nekuřácký – kouření je přísně zakázáno! Při nedodržení tohoto zákazu může dojít k vyhlášení falešného požárního poplachu. Případné náklady hradí osoba, která poplach způsobila či její zákonný zástupce.
 • Naše restaurace Vám nabízí výběr z několika jídel a nápojů. Prosíme Vás proto o pochopení, že nemůžeme tolerovat vnášení vlastních jídel a nápojů. Výjimku tvoří kojenecká strava.
 • Do prostoru atrakcí je přísně zakázáno vnášet jakékoliv jídlo a pití. Platí i zákaz žvýkání na hrací ploše!
 • Konzumace zakoupených jídel a nápojů je možná pouze v gastro oddělení.
 • Naše zařízení je určeno pro pohyb a hru, což vyžaduje ohled a vzájemné respektování našich návštěvníků.
 • Návštěvníci mají možnost zapůjčení skříněk na uzamčení věcí, klíč je k vyzvednutí u personálu na recepci. Zapůjčení je na základě vratné zálohy 100 Kč.
 • Při nevrácení klíče se záloha uchovává po dobu 3 měsíců, poté záloha propadá ve prospěch Amazonie na výrobu nového klíče.
 • Ztrátu klíče provozovatel účtuje poplatek 100 Kč.
 • Provozovatel nepřebírá odpovědnost za volně odložené věci v centru.
 • K zajištění bezpečnosti jednotlivce i bezpečnosti ostatních je zakázáno v celém prostoru herny používat vlastní hračky. Především je zakázáno používat v prostoru herny tvrdé nebo ostré předměty (platí to např. i pro nové dárky k narozeninám).
 • Šplhání po vnějších sítích, vnějších částech skákacích atrakcí, stěnách nafukovacích atrakcí, bočních stěnách atrakcí je přísně zakázáno! Skákací atrakce mohou být využívány pouze v omezeném čase.
 • V zájmu ohleduplnosti prosíme o dodržování pokynů personálu.
 • Salta jsou vzhledem k velkému riziku zranění přísně zakázána!
 • Malá jezdítka, vozítka a koloběžky jsou určeny výhradně pro děti.
 • Všechny části a zařízení herního centra Amazonie smí být používány pouze v souladu s jejich určením.
 • Herní přístroje a zařízení se používají na vlastní nebezpečí bez ohledu na závazek provozovatele udržovat zařízení v provozuschopném a bezpečném stavu.
 • Za bezpečnost atrakcí ručí výrobce a dodavatel svými certifikáty, atrakce jsou pravidelně kontrolovány.
 • Atrakce proto vyhovují nejvyšším bezpečnostním požadavkům. Veškeré připomínky a závady týkající se provozu v Amazonii mohou návštěvníci sdělit našim pracovníkům.
 • Dojde-li k překročení povoleného počtu návštěvníků, může provozovatel nebo příslušný personál zamezit přístupu dalších návštěvníků, v tomto případě je nutno počítat s čekací dobou.
 • Návštěvník ručí při použití všech zařízení dětského centra za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům.
 • Všeobecný provoz v hale nebo v částech zařízení může být dočasně omezen. Nároky vůči provozovateli vyplývající z těchto omezení jsou vyloučeny. Provozovatel nezaručuje stálý provoz všech atrakcí. Pokud nejsou všechny atrakce v permanentním provozu, řídí jejich chod časový rozpis provozu atrakcí.
 • Rezervace jsou v našem dětském centru možné po předchozí domluvě, nejpozději předchozí den.
 • Vstup bez registrace je možný, ale návštěvník ztrácí nárok na veškeré slevy a výhody.

Společenský účelná pracovní místa

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

V letech 2007 - 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1. 7. 2014 do 28. 2. 2015 bylo u zaměstnavatele Mint Property Management, s.r.o. IČ: 27103480 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 105.000 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 89.250 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 15.750 Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.

© AMAZONIE, tel.: 737 658 475, e-mail: info@amazoniecity.cz, další kontakty
Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive