PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V AMAZONII 2018


CO DĚTI ČEKÁ?

Příměstský tábor v Amazonii je veden družinovým systémem. Pro děti je nachystaný bohatý program plný zábavy, her a sportovního vyžití, jak venku tak v prostorách Amazonie. Téma táboru je „ CESTA KOLEM SVĚTA“, kde procestujeme známé, neznámé, ale i bájné země – zkrátka celý svět! Program k nahlédnutí zde.Důležité informace

 • Pro děti ve věku 5 – 10 let
 • Zázemí v Amazonii v Olomouc CITY - Pražská 255/41, Olomouc
 • Týdenní turnus - cena: 1595 Kč/dítě
  Dítě lze přihlásit i na libovolný počet dnů. Přihlášení nejpozději den před nástupem do 17 hodin, včetně platby v hotovosti na recepci v Amazonii. V jiném případě nemůžeme vyjít vstříc, vzhledem k organizačním záležitostem.
 • Denní turnus - cena 319 Kč/dítě
 • Cena zahrnuje: celodenní program, oběd, dvě svačinky a pitný režim. Dále veškerý materiál, vybavení a vyškolený personál.

Přihlášení dětí do probíhajícího kempu se provádí prostřednictvím registračního formuláře přes náš web. Dítě musí mít v den nástupu s sebou: PLATNÉ POTVRZENÍ LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE. Písemné prohlášení zákonného zástupce s podpisem v den nástupu o bezinfekčnosti dítěte.Zázemí

 • Děti si užijí atrakce přímo v Amazonii v čase mimo program.
 • Výtvarné části programu budou probíhat v areálu Amazonie. Sportovní vyžití dětí pak na přilehlé louce u Olomouc City nebo na hřišti.
 • V případě špatného počasí bude náhradní program.


Co s sebou

Písemné prohlášení zákonného zástupce s podpisem v den nástupu o Bezinfekčnosti dítěte. Platné Potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte (oba formuláře zde). Kopii zdravotního průkazu dítěte. Sportovní oblečení a vhodnou obuv, pevné přezůvky a pohodlný oděv do vnitřních prostor Amazonie, láhev na pití.Nabízíme tzv. "družinový systém":

Začátek programu je v 9:00, ale děti můžete přivést už od 7:30.

Konec programu je v 16:00, ale děti můžete vyzvednout až do 16:30.

PRÁZDNINOVÝ KEMP AMAZONIE 2018

Termíny turnusů pro rok 2018


9. 7.13. 7. 2018
16. 7.20. 7. 2018
23. 7.27. 7. 2018
30. 7.3. 8. 2018
6. 8.10. 8. 2018
13. 8.17. 8. 2018
20. 8.24. 8. 2018
27. 8.31. 8. 2018


Stravovací a pitný režim

Bude zajištěn oběd a dvě malé svačiny (dopoledne, odpoledne). Pitný režim bude zajištěn v průběhu celého dne (čaj nebo šťáva, minerálky v pet lahvích).

Jídelníček ke stažení zdePřihláška na tábor

Objednávka příměstského táboru v Amazonii 20181. Informace o rodiči
2. Přihlašuji tyto děti Přidat další dítě
3. Vaše poznámky k objednávce


Zdravotní omezení (alergie, léky), k jídlu nemám rád(a) nebo nejím vůbec, mé zájmy a koníčky:


4. Způsob platby


Bezhotovostně převodem

číslo účtu příjemce: 4165902
kód banky: 0800 (Česká spořitelna)
variabilní symbol: uveďte rodné číslo
zpráva příjemci: kemp Amazonie
Při zaslání platby přes bankovní účet platbu zaslat nejpozději 5 dní před nástupem do kempu.

Hotově v Amazonii Po – Ne 9:00 – 20:00 hodin

Přihláška na tábor se stává závaznou v momentě uhrazení stanoveného poplatku.

Prohlášení zákonných zástupců dítěte
Přihlašujeme závazně své dítě na příměstský tábor ve vybraném termínu a za výše uvedených podmínek.

Při odhlášení dítěte si, v případě nepředložení lékařského potvrzení o nemoci, vyhrazujeme právo storno poplatku.
STORNO POPLATKY:
odhlášení méně než 5 dnů před zahájením tábora – 10 % z celkové ceny za tábor
v den zahájení tábora – 20% z celkové ceny tábora
Storno poplatek vám nebude účtován, seženete-li za své dítě náhradníka.

Tábor není určen pro děti s fyzickým nebo mentálním handicapem. V případě přihlášených dětí, které mají 5 let, je podmínka samostatná docházka na WC.
Vratky peněz v mimořádných případech v průběhu příměstského tábora:

 • bude-li pobyt zrušen rodiči v průběhu PT bez udání důvodu nebo "z individuálních pocitů" rodičů, poplatek za PT se nevrací.
 • bude-li pobyt dítěte zrušen rodiči z vážných rodinných důvodů či jiných závažných důvodů, které budou rodičům písemně prokázány, bude rodičům vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů
 • bude-li dítě z vážných kázeňských důvodů vykázáno z příměstského tábora, bude vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů včetně poplatků za stravu za celou plánovanou délku PT
 • přestane-li dítě docházet na PT z vážných zdravotních důvodů bude rodičům vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů

Zákonný zástupce zodpovídá za zdravotní stav a schopnost dítěte zúčastnit se táborového programu.

Těšíme se na společná dobrodružství:)

Bližší informace na emailu info@amazoniecity.cz nebo telefonním čísle 737 658 475.
Odpovědný vedoucí za kempy Petra Reichová

© AMAZONIE, tel.: 737 658 475, e-mail: info@amazoniecity.cz, další kontakty
Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive